1. Assessora't

2. Elabora el pla d'empresa

  • Aquí tens tota la documentació i les eines que necessites:
Guia per a relalitzar el Pla d'Empresa
Guia per a realitzar el Pla Econòmic i Financer

3. Anima't a emprendre!

Empresa

Finançament Empresa

Convenis amb entitats financeres

GA1Veure imatge de Convenis amb entitats financeres (nova finestra)

L’Oficina de Serveis a l’Empresa (OSE) té convenis amb entitats financeres que poden donar suport financer a les empreses usuàries dels nostres serveis.

L’OSE posa les empreses que han passat pels seus canals en contacte amb les entitats financeres. Això els permet tenir la possibilitat d'accedir a les condicions preferencials de finançament que marquen els convenis.

En última instància, però, la concessió o no de finançament és sempre potestat de l’entitat financera, que aplica el seu criteri.

Contacte per a més informació:

Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal