Orientació

Servei d'informació i orientació laboral

Servei d'informació i assessorament per a aquelles persones que volen participar en alguna acció de l'Àrea d'Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social així com informar-se d'altres recursos formatius i ocupacionals del territori.

Aquest servei compta amb personal tècnic que es dedica a identificar i atendre les necessitats i demandes inicials dels usuaris i les usuàries amb l'objectiu de fer la derivació al recurs més adequat per a la persona.

També en aquest servei s'ofereix la possibilitat de poder inscriure's a la Borsa de Treball així com obtenir informació sobre diferents recursos laborals, formatius o socials del municipi i de la seva àrea d'influència

Servei d'informació laboral (programa subvencionat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona A.M.B.)

T’ajudem a realitzar el teu currículum vitae (la millor eina per donar-te a conèixer).

Servei d'orientació laboral

 • Orientació laboral diversitat funcional
  Aquest programa està destinat a persones amb certificat de diversitat funcional 33%:
 • OTL (Oficina tècnica laboral)
  Aquest programa està destinat a persones amb amb diagnòstic de trastorn de salut mental. Per tal de tenir més informació sobre aquest programa es pot contactar al telèfon gratuÏt 900924879 o realitzar una petició de trobada presencial en aquest enllaç
 • Orientació laboral generalista
  Es un programa que t'acompanya en el procés de recerca de feina.
 • Aula de recerca de feina
  Es realitza la recerca de treball amb ordinadors.
  Dintre  d'aquest programa pots realitzar l'acció formativa:
 • Alfabetització digital per a la investigació de feina (Nivell Bàsic)
  Programa subvencionat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona AMB
 • Alfabetització digital per a la investigació de feina (Nivell Usuari)
  Programa subvencionat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona AMB
 • APP per la investigació de treball
  Programa subvencionat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona AMB
 • Google: Gmail+Drive+Agenda:
  Programa subvencionat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona AMB
 • CANVA: Fes un CV diferent, millora la teva ocupabilitat
  Programa subvencionat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona AMB
Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal