1. Assessora't

2. Elabora el pla d'empresa

 • Aquí tens tota la documentació i les eines que necessites:
Guia per a relalitzar el Pla d'Empresa
Guia per a realitzar el Pla Econòmic i Financer

3. Anima't a emprendre!

Empresa

Informació d'interès i tràmits

Tràmits bàsics

Agència Tributària

1. Realitzar la declaració censal d’inici d’activitat

Tràmits bàsics que has de realitzar:

 • Declaració censal
  És una declaració per fer conèixer les dades de l’empresa a l'Agència Tributària. T’has de donar d’alta al cens de l’Agència Tributària a través del model 036 (per a persones jurídiques) o el model 037 (per a persones físiques/autònoms).

  Preferentment, feu aquest tràmit telemàticament
 • Despeses prèvies a l'inici d'activitat
  Si teniu previst fer despeses abans de començar l'activitat (compra d'equips, reformes del local, etc.), convé fer la declaració prèvia d'inici d'activitat per poder desgravar l'IVA d'aquestes inversions posteriorment.

  Això també es fa per mitjà del model 037.

Agència Tributària (Delegació L’Hospitalet)

 • Adreça: Avinguda Masnou, 10
 • Tel. 93 480 75 00

2. Si ets autònom, inscriure’t en el règim especial de treballadors autònoms (reta)

Preferentment, tots els tràmits amb la Seguretat Social s'han de fer telemàticament a través del sistema RED.

Des de l'1 de setembre del 2018 l'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) és obligatori fer-la pel sistema RED. Es formalitza a través del model TA0521

En cas que es contractin treballadors:

 • Inscripció de l’empresa a la Seguretat Social: Amb aquest tràmit es realitza la inscripció de l’empresa a la Seguretat Social, i s’obté el codi de compte de cotització. Es formalitza a través del model TA-6
 • Alta dels treballadors/es contractats/des al règim general de la Seguretat Social. Es formalitza a través del model TA.2/S

Tresoreria General Seguretat Social

 • Adreça: Carrer de Sant Fructuós, 80
 • Tel. 93 437 62 67

3. Comunicació d’obertura del centre de treball

Dins dels 30 dies posteriors a l’inici de l’activitat, estem obligats a comunicar l’obertura del centre de treball. Aquesta comunicació es fa a través de l’Oficina Virtual de Tràmits.

Tràmits que has de realitzar abans de comprar o llogar un local

Consultes que has de realitzar abans de llogar o comprar un local:

1. Sol·licitar informació sobre el local

Registre de la Propietat
Adreça: Rambla Just Oliveres, 66

Segons el districte on sigui el local, us heu d'adreçar a un registre o a un altre:

En el registre, és recomanable sol·licitar, per mitjà d'una nota simple, les càrregues i titularitat del local que consulteu.

2. Sol·licitar informació sobre l’estat del pagament dels subministres

Cadascú ha de demanar la informació directament a les empreses subministradores que corresponguin.

3. Sol·licitar a l’ajuntament la llicència municipal d’obertura

Secció de llicències d'activitats

 • C. Migdia, 5, 4 pis  CP: 08901
 • Correu electrònic: activitats.tramits@l-h.cat
 • Telèfon: 93 402 60 35

Horaris:

 • Informació general de dilluns a divendres de 8,30 a 13:30 h
 • Informació técnica, de diluns a divendres de 8,30 a 13:30 h

És recomanable assegurar-se que el local no està afectat per una futura expropiació.

Descarrega’t aquí els impresos necessaris

Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal