Borsa de treball

Persones que cerquen feina

Agència de Col·locació autoritzada pel SOC amb el número 0900000100

Com donar-me d'alta a la Borsa de Treball

Per donar-te d'alta a la Borsa de Treball, cal passar-se personalment per l'Àrea d'Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social i demanar pel SIOL (Servei d'Informació i Orientació Laboral):

 • Àrea d'Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social
  Carrer Can Trias, 20
  Horari d'atenció al públic: dilluns a divendres de 09.00 a 13.45 i el dimarts també horari de tarda: 16.30 a 18.00

Documentació que cal aportar

 • DNI/NIE original
 • Un currículum en format electrònic actualitzat. Si no es té currículum en format electrònic també es pot portar en format físic.
 • En cas de tenir alguna discapacitat igual o superior al 33%, original del certificat corresponent (ICASS)

L'alta a la Borsa de Treball es validarà en un màxim de 5 dies.

Condicions de la Borsa de Treball Municipal

 • La inscripció a la Borsa tindrà una vigència d'un any. Transcorregut aquest temps, si no renoveu personalment la vostra inscripció, sereu donats de baixa automàticament.
 • Qualsevol canvi que vulgui efectuar-se sobre les dades facilitades, haurà de fer-se presencialment al SIOL.

Com fer la inscripció a una oferta de treball

Per poder fer la inscripció a una oferta de treball, cal estar donat d'alta a la Borsa de Treball.

Ens podrem inscriure en una oferta de la Borsa de Treball Municipal:

 • A través d'aquesta web a l'espai llistat d'ofertes
 • Al SIOL de l'Àrea d'Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social

Una vegada inscrit/a i si el currículum reuneix els requisits de l'oferta, l'enviarem a l'empresa i serà aquesta, qui decidirà si truca els/les candidats/es.

Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal