Formació

Projecte OcupaL'H

Projecte OCUPAL’H

“Projecte OCUPAL’H. La nova indústria a L’Hospitalet”

“OCUPAL'H. La nova indústria a L'Hospitalet”Veure imatge de “Projecte OCUPAL’H. La nova indústria a L’Hospitalet” (nova finestra)

L’Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació de l’Ajuntament de L’Hospitalet ha rebut l’atorgament d’una subvenció, promoguda des de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona per Promoure l’Ocupació a la Indústria Local 2018-2020,  amb l’objectiu de promoure l’ocupació a la indústria Local i afavorir el transit a la nova indústria i la indústria 4.0 dins del territori de L’Hospitalet.

El projecte “OCUPAL’H. La nova indústria a L’Hospitalet” vol posar en marxa un projecte que treballar per aconseguir posar la mirada cap endavant, en els arrels dels nostre teixit empresarial, confiant en les possibilitats i el talent de les persones del territori en una aposta ferma per la nova indústria. Un projecte que tingui la capacitat de transformar, entre tots els agents socioeconòmics del territori i en consonància amb les línies estratègiques de la ciutat, una nova manera d’enfocar i d’entendre la indústria, de manera que permeti una adaptació a les noves demandades del sistema econòmic i de les necessitats de les persones, en clau de creixement  i desenvolupament sostenible.

L’objectiu general del projecte és el de millorar l’ocupabilitat de les persones en situació d’atur i/o de millora d’ocupació amb l’adquisició de competències professionals que permetin incorporar-se a la nova indústria de L’Hospitalet, així com a afavorir el trànsit de les indústries existents al territori cap als nous formats industrials dins d’una visió estratègica de ciutat.
Una vegada feta la diagnosis inicial i en consonància a les especificacions de la convocatòria de subvenció de la Diputació de Barcelona, el projecte “OCUPAL’H. La nova indústria a L’Hospitalet” es centrarà especialment als subsectors de la Logística interna industrial, les TiC i les comunicacions,  i les Arts gràfiques.

Els principals punts que presenta el projecte són:

 • Projecte plurianual, del 2018 fins al 30 d’abril de 2020.
 • Promoure la competitivitat de la indústria local fonamentats en una estratègia territorial de desenvolupament econòmic, entenent la indústria de forma amplia (manufacturera, nova industria, serveis destinats a la producció, etc.)
 • Afavorir les empreses incloses dins d’aquest àmbit i les persones en situació d’atur i/o de promoció professional.
 • Treball actiu per a la igualtat d’oportunitats en el mercat de treball, foment de la inserció de les dones en ocupacions en què estiguin infrarepresentades i de les vocacions industrials i cientificotècniques.

En consonància amb l’ anteriorment exposat, el projecte OCUPAL’H. La nova indústria a L’Hospitalet es concretarà en els següents eixos assenyalats per aquesta convocatòria:

 1. Agents socials
  Diagnosi dels subsectors i treball de seguiment i assessorament mitjançant la col·laboració dels agents socials implicats. Jornades de sensibilització i reflexió.
 2. Teixit empresarial
  Enfortiment del teixit empresarial. Diagnosi dels subsectors i treball de seguiment i assessorament (continguts de formació, definició de nivell de competències, línies estratègiques, etc.) mitjançant la col·laboració d’empreses incloses dins dels subsectors esmentats; sensibilització vers les vocacions industrials especialment amb mirada de gènere, grups de reflexió i generació de noves idees que ajudin a l’ enfortiment dels subsectors.
 3. Participants

Es preveu atendre a 45 persones en situació d’atur o en millora d’ocupació que rebran un itinerari formatiu tutoritzat per millorar les seves competències professionals, sessions d’ orientació  i acompanyament cap a la inserció laboral a les empreses dels sectors representats durant tot el projecte.

Convocatòria d'ajuts a les persones participants en el projecte OCUPAL'H "La nova indústria a L'Hospitalet", durant l'any 2019-2020, per a l'assistència i aprofitament als itineraris formatius dins del projecte.

Nota informativa: S'obre la convocatòria d'ajuts a les persones participants en el projecte OCUPAL'H "La nova indústria a L'Hospitalet", durant l'any 2019-2020, per a l'assistència i aprofitament als itineraris formatius dins del projecte.

El termini per sol·licitar aquests ajuts és des del 10 de novembre de 2020 fins al 23 de novembre de 2020 ambdós inclosos.

La persona que vulgui accedir a aquests ajuts, ha de presentar l'imprès de sol·licitud normalitzat al Registre General d'aquest Ajuntament. Les sol·licituds s'han d'adreçar al cap de negociat de Formació i Qualificació Professional mitjançant el tràmit: “Aportació de documentació a un expedient obert", fent constar el número d'expedient: AJT/63106/2019

Juntament amb la sol·licitud s'ha d'annexar  l'imprès d'Alta o modificació de dades de persones creditores.

 • Guia de Formació Professional
Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal