Formació

Treball als barris Zona Nord

Programa Treball als Barris

Veure imatge de Programa Treball als Barris (nova finestra)
L'objectiu és la dinamització d'un dispositiu d'actuacions ocupacionals que contribueixi a la cohesió social dels barris de la Zona Nord de la ciutat (Collblanc -La Torrassa, La Florida i Pubilla Cases) i atengui els col·lectius amb dificultats d'inserció, acompanyant les persones en la seva millora de l'ocupabilitat.

El programa es va iniciar en el 2006 i té caràcter anual. La convocatòria 2022, actualment en fase d'execució, finalitzarà el 31 d'octubre de 2023.
 

ACTUACIONS

Dispositiu d'inserció laboral (DIL)

Es un dispositiu d'inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats: persones en risc d'exclusió social; persones en situació de desocupació de llarga durada; joves en situació de desocupació i baixa qualificació; dones en situació de reincorporació al mercat de treball; i altres col·lectius en situació de desavantatge laboral.

El DIL ofereix un acompanyament personalitzat, individual i grupal, amb accions de tutorització; informació i orientació laboral i acadèmica; formació i pràctiques en empreses; i intermediació laboral.

Se preveuen Itineraris formatius dins de l'esfera professional de:

 • Itineraris formatius dins de l'esfera professional del comerç alimentari i Hoteleria.

  -Itinerari 1:
  Comerç alimentari: Venedor/a de peixateria, Venedor/a de carnisseria i Venedor/a de xarcuteria, aviram i caça.

  -itinerari 2: Hoteleria: Elaboracions bàsiques de cuina, Seguretat i Higiene en la Manipulació d'aliments, Bar i Cafeteria, cuina de col·lectivitats.
 • Itineraris formatius dins de l'esfera professional de la logística 

  -
  Itinerari 1: Logística: Agent Polivalent de Magatzem, Operador de Pont Grua i Plataformes elevadores.
   
 • Itineraris formatius dins de l'esfera professional de Serveis en la comunitanitat

  -
  Itinerari 1: Atenció socisanitària en institucions socials (Certificat de professionalitat nivell 2 ) Inscripcio
 • - itinerari 2: Auxiliar de serveis, consergeria i manteniment i neteja amb maquinària industrial i neteja hospitalària.

 A més es preveu Formacions a mida : s'articularan formacions en funció de les necessitats i de les demandes realitzades per les persones participants en el DIL, s'articularan formacions a mida de les demandes realitzades.

Casa d'oficis d'hoteleria

És un programa de formació i treball, orientat a la inserció de joves menors de 30 anys, demandants d'ocupació, amb un nivell mínim de qualificació assolit (ESO). L'objectiu del projecte és afavorir la inserció laboral de 24 joves en un ampli sector laboral que inclou l'hoteleria, la restauració i altres sectors amb serveis afins. El projecte es realitza en el Centre de Formació d'Hoteleria de l'Ajuntament de l'Hospitalet. Es donen tres especialitats formatives:

 • Cuiner/en
 • Serveis de restaurant, bar i cafeteria
 • Operacions bàsiques de pisos d'allotjament i Gestió de pisos i netedat en allotjament
Adquireixen una qualificació professional, aprenen un ofici en un context productiu real i, en l'últim semestre, tenen un contracte laboral.

Casa d'oficis d'instal·lacions

És un programa de formació i treball, orientat a la inserció de joves menors de 30 anys, demandants d'ocupació, amb un nivell mínim de qualificació assolit (ESO). L'objectiu del projecte és afavorir la inserció laboral de 24 joves en l'àmbit de l'electricitat, aigua, energies renovables, instal·lacions i manteniment serveis afins. El projecte s'organitza entorn de l'equipament Gornal Activa, de l'Ajuntament de l'Hospitalet. Es donen tres especialitats formatives:
 • Muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió.
 • Operacions de fontaneria, calefacció, climatització domestica. Muntatge i manteniment d'instal·lacions frigorífiques.
 • Energia i sosteniblitat , muntatge i manteniment d'intal·lacions solars tèrmiques.

Adquireixen una qualificació professional, aprenen un ofici en un context productiu real i, en l'últim semestre, tenen un contracte laboral.
 
Programa de desenvolupament local

L'objectiu és dinamitzar, promoure i executar els programes i les mesures ocupacionals que afavoreixin la dinamització integral, social i econòmica dels barris on s'actua, així com la seva integració en el conjunt de la població, mitjançant la generació d'activitat i el desenvolupament del territori, amb l'objectiu final de millorar les condicions de vida de les persones a través de la creació d'ocupació. Es desenvolupa en cooperació amb altres actors.
 
Programa de desenvolupament local. Zona Nord Digital.
 
L'objectiu és dinamitzar, promoure i executar els programes i les mesures dins de làmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació, realitzant accions formatives i de capacitació dirigides a reduir l'escletxa digital.
 

"Aquesta acció és subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als barris".
 • Guia de Formació Professional
Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal