Formació

Treball als barris Zona Nord - Casa d'oficis d'instal·lacions

Casa d'oficis d'instal·lacions

És un programa de formació i treball, orientat a la inserció de joves menors de 30 anys, demandants d'ocupació, amb un nivell mínim de qualificació assolit (ESO). L'objectiu del projecte és afavorir la inserció laboral de 24 joves en l'àmbit de l'electricitat, aigua, energies renovables, instal·lacions i manteniment serveis afins. El projecte s'organitza entorn de l'equipament Gornal Activa, de l'Ajuntament de l'Hospitalet. Es donen tres especialitats formatives:

  • Muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió.
  • Operacions de fontaneria, calefacció, climatització domestica.
  • Muntatge i manteniment d'instal·lacions frigorífiques. Energia i sosteniblitat , muntatge i manteniment d'intal·lacions solars tèrmiques.

Adquireixen una qualificació professional, aprenen un ofici en un context productiu real i, en l'últim semestre, tenen un contracte laboral.

  • Guia de Formació Professional
Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal