Recursos per empreses

Les empreses tenen al seu abast diferents recursos i serveis vinculats a la formació professional que poden ser dels seu interès

Accolliment d’alumnat en pràctiques

La formació professional, tant en la inicial com en l’ocupacional, inclou en l’aprenentatge dels estudiants un període de pràctiques en les empreses.

En la formació professional inicial les practiques s’organitzen segons dos modalitats diferents.

La primera es la coneguda com a formació en centres de treball (FCT) amb una durada al voltant de 400 hores. Habitualment es realitzen al final del segon curs

La segona es la modalitat DUAL. Aquestes pràctiques tenen una durada al voltant de les 1000 hores. Es realitzen al llarg de tot el segon curs. Les seves particularitats són que l’empresa estableix una relació laboral amb l’alumne/a  i comparteix amb l’institut la seva formació amb la impartició de continguts prèviament acordats.

La formació ocupacional en la que s’obté un certificat de professionalitat, inclou un mòdul de pràctiques professionals no laborals.  La seva durada més habitual (ja que pot ser inferior o superior) es de 80 hores. Aquests s’organitzen al finalitzar la formació en el centre de formació, mitjançant un conveni de col·laboració.

Les empreses podeu acollir segons la vostra disponibilitat alumnat en qualsevol d’aquests possibilitats.  Per fer-ho podeu contactar directament amb l’institut o empresa de formació ocupacional que us pugui interessar.

Reconeixement i acreditació professional dels treballadors

Els treballadors que han adquirit la seva competència professional mitjançant l’experiència laboral o per vies no formals de formació, poden sol·licitar el seu reconeixement seguint el procediment oficial establert per aquests casos. Aquesta acreditació possibilita arribar a obtenir un certificat de professionalitat o un títol de formació professional.

Les empreses poden utilitzar aquest servei per identificar les capacitats professionals i les necessitats de formació del personal, així com per a establir plans personalitzats de formació per als seus treballadors.

Per obtenir més informació sobre aquest servei  us podeu adreçar:

  1. Departament d’Educació. Avaluació i acreditació de competències professionals.
  2. Als instituts de la ciutat (servei d’assessorament i reconeixement)

Formació dels treballadors

El sistema integrat de formació professional posa a l’abast de les empreses, la possibilitat d’oferir formació als seus treballadors sigui subvencionada o sigui bonificada a partir del crèdit per a la formació que disposen anualment.

Cada any es programen cursos subvencionats per a la formació continua. Aquests son d’una banda específics per un determinat sector i, d’un altre,  transversals i d’interès per a tots els sectors.  La suma de tots ells recull una gran varietat d’especialitzacions.

La informació sobre aquests cursos esta disponible en el Consorci per a la Formació Continua de Catalunya (CONFORCAT). 

La formació bonificada permet a les empreses que tenen treballadors que cotitzin per formació professional,  realitzar accions formatives adaptades a les seves necessitats especifiques, utilitzant el seu crèdit anual per a la formació.

Aquesta ajuda econòmica s’obté  en forma de bonificació en les quotes a la seguretat social

La gestió d’aquesta ajuda la pot realitzar la pròpia empresa o be contractant a una entitat organitzadora que realitzi aquestes gestions. Aquesta pot ser el mateix centre de formació.

Per obtenir més informació us podeu adreçar a.

Fundació Estatal para la formación en el empleo (FUNDAE)

  • Guia de Formació Professional
Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal