Estudis

Programes de formació i inserció

Administració i gestió

Comerç i màrqueting

Edificació i obra civil

Electricitat i electrònica

Hoteleria i turisme

Indústries alimentàries

 
Informàtica i comunicacions

Transport i manteniment de vehicles

Cicles formatius de grau bàsic

Imatge personal

Fabricació mecànica

Cicles formatius de grau mitjà

Activitats físiques i esportives

Administració i gestió

Comerç i màrqueting

Edificació i obra civil

Electricitat i electrònica

Fabricació mecànica

Imatge i so

Imatge personal

Informàtica i comunicacions

Instal·lacions i manteniment

Química

Sanitat

Serveis socioculturals i a la comunitat

Transport i manteniment de vehicles

Cicles formatius de grau superior

Activitats físiques i esportives

Administració i gestió

Comerç i màrqueting

Edificació i obra civil

Electricitat i electrònica

Fabricació mecànica
CFGS Programació de producció en fabricació mecànica
Imatge i so

Imatge personal

Informàtica i comunicacions

Instal·lació i manteniment

Química

Sanitat

Seguretat i medi ambient

Serveis socioculturals i a la comunitat 

Transport i manteniment de vehicles

Arts plàstiques i disseny

Comunicació gràfica i audiovisual

Cicles formatius de grau mitjà

Cicles formatius de grau superior

Ensenyaments esportius

Cicles formatius de grau mitjà

Certificats de professionalitat

Administració i gestió

Arts gràfiques

Comerç i màrqueting

Edificació i obra civil

Electricitat i electrònica

Energia i aigua

Fabricació mecànica

Hoteleria i turisme

Imatge personal

Imatge i so

Informàtica i comunicacions


Instal·lació i manteniment

Seguretat i medi ambient

Serveis socioculturals i a la comunitat

Transport i manteniment de vehicles

  • Guia de Formació Professional
Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal