CFGS Desenvolupament d'aplicacions web, perfil professional de bioinformàtica  

Tècnic/a superior en desenvolupament d'aplicacions web amb perfil professional de bioinformàtica

2000 hores · dos cursos acadèmics.

QUÈ ESTUDIARÀS?

 • Sistemes informàtics.
 • Bases de dades.
 • Programació.
 • Llenguatges de marques i sistemes de gestió empresarial.
 • Entorns de desenvolupament.
 • Desenvolupament web d'entorn client.
 • Desenvolupament web d'entorn servidor.
 • Desplegament d'aplicacions web.
 • Disseny d'interfaces web.
 • Projecte de desenvolupament d'aplicacions web.
 • Formació i orientació laboral.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Formació en centres de treball.
 • Sistemes i eines bioinformàtiques

SORTIDES PROFESSIONALS

 • Programador/a web.
 • Programador/a multimèdia.
 • Desenvolupador/a d'aplicacions en entorns web.
 • Desenvolupament d'aplicacions bioinformàtiques.
 • Tècnic/a superior de suport a la recerca.
 • Gestor/a de dades biològiques.
 • Community and social media manager.
 • Tècnic/a superior en anàlisi de posicionament web.
 • Tècnic/a superior en desenvolupament d'aplicacions en projectes de recerca i desenvolupament en l'àmbit dels sectors bioquímic, mèdic, biomèdic, farmacèutic i agroalimentari.

Centres on s'imparteix

 • Guia de Formació Professional
Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal