Activitats auxiliars de comerç (nivell 1) [COMT0211]

Durada: 270 hores

Competència general

Realitzar activitats auxiliars de reposició i condicionament en el punt de venda
i repartiment de proximitat, seguint instruccions i criteris establerts, utilitzant el
equip necessari, respectant les normes de seguretat i salut, i prestant, en cas
necessari, atenció i informació protocol·litzada i estructurada, al client en el punt
de venda o en el servei de repartiment de proximitat.

Àmbit professional

Desenvolupa les seves funcions en establiments comercials: botigues, supermercats
i hipermercats, per compte d'altri, o pròpia en el cas del repartiment de proximitat,
seguint les instruccions rebudes i sota la supervisió directa d'un responsable
l'establiment o repartiment comercial.

Sectors productius

En el sector del comerç i en concret en el comerç majorista i minorista,
supermercats, grans superfícies comercials i centres de distribució comercial.

Ocupacions o llocs de treball relacionats

  • Reposadors / es de hipermercat.
  • Reposador / a.
  • Repartidors / es de proximitat, a peu.
  • Embaladors / as-empaquetadors / as-etiquetadors / es, a mà
  • Preparador / a de comandes.
  • Auxiliar de dependent de comerç.

Centres on s'imparteix

  • Guia de Formació Professional
Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal