Informació juvenil (nivell 3) [SSCE0109]  

Durada: 480 hores

Competència general

Organitzar i gestionar serveis d'informació per a joves que responguin als interessos i necessitats d'aquest sector de la població desenvolupant accions d’informació, orientació, dinamització de la informació, promovent activitats socioeducatives en el marc de l'educació no formal orientades a fer efectiva la igualtat d'oportunitats i el desenvolupament integral dels joves com a ciutadans en el context d'una societat democràtica.


Àmbit professional

Desenvolupa la seva activitat professional en l'àmbit públic i privat, en les àrees d’informació, documentació, gestió i comunicació relacionades amb la información juvenil. Les àrees d'activitats són: informatives, d'orientació, d'assessorament, de documentació, de dinamització, socioeducatives, socioculturals, de comunicació, de difusió, de treball en xarxa, de formació, coordinació, en el marc d'un projecte. Podran desenvolupar la seva tasca en qualsevol organització que contempli la realització de programes d'informació juvenil, amb suport i direcció d'un professional de nivell superior, si n'hi ha. En el desenvolupament de l'activitat professional s'apliquen els principis d'accessibilitat universal d'acord amb la legislació vigent.


Sectors productius

Se situa en el sector de la informació juvenil a entitats com ara: centres coordinadors de Serveis d'Informació Juvenil (SIJ), centres d'informació juvenil (local, provincial, comarcal, mancomunat, estatal), oficines d'informació juvenil, punts d'informació juvenil , antenes d'informació juvenil, unitats d'informació juvenil, assessories d'informació juvenil, OFAP, serveis universitaris d'informació i orientació, consells de joventut, associacions juvenils, entitats prestadores de serveis a la joventut, oficines d'emancipació, centres de menors, de reforma i protecció, centres penitenciaris, centres educatius, entre d'altres.


Ocupacions o llocs de treball relacionats

  • Informador juvenil.

Centres on s'imparteix

  • Guia de Formació Professional
Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal