CFGS Educació i control ambiental

Tècnic/a superior en educació i control ambiental

(2.000 hores · dos cursos acadèmics)

QUÈ ESTUDIARÀS?

- Estructura i dinàmica del medi ambient.
- Medi natural
- Activitats humanes i problemàtica ambiental.
- Mètodes i productes cartogràfics.
- Desenvolupament en el medi.
- Tècniques d’educació ambiental.
- Programes d’educació ambiental.
- Gestió ambiental.
- Activitats d’ús públic.
- Habilitats socials.
- Formació i orientació laboral.
- Empresa i iniciativa emprenedora.
- Anglès tècnic.
- Projecte d’educació i control ambiental.
- Formació en centres de treball.

SORTIDES PROFESSIONALS

La superació d’aquest cicle permet accedir al món laboral com a:

- Educador/a ambiental.
- Animador/a ambiental.
- Monitor/a d’educació ambiental.
- Guia ambiental.
- Programador/a d’activitats ambientals.
- Monitor/a de campanyes ambientals.
- Guia i intèrpret del patrimoni natural.
- Professional del servei de mediambient.
- Tècnic/a en control d’espais naturals.
- Monitor/a de la natura.
- Agent mediambiental o similar.
- Monitor/a d’equipaments ambientals.

Centres on s'imparteix

  • Guia de Formació Professional
Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal