Interpretació i educació ambiental (nivell 3) [SEAG0109]  

Durada: 500 hores

Competència general

Comunicar sobre el medi ambient, interpretar els seus valors i problemàtica, guiar i capacitar les persones per contribuir a la conservació i millora ambiental.

Àmbit professional

Podrà exercir les seves funcions en programes puntuals o de llarga durada, desenvolupant la seva activitat en les següents àrees: informació, comunicació, formació, interpretació i educació ambiental en el medi socionatural, activitats d'acompanyament i guia per l'entorn natural.

La seva activitat es desenvolupa en qualsevol organització que tingui com a objecte el desenvolupament de programes d'Educació Ambiental. Entre altres:

· Administracions Públiques amb competències en els sectors educatiu i ambiental.
· Entitats amb o sense ànim de lucre (empreses, associacions, sindicats, fundacions mediambientals i de protecció de la natura i altres similars), oferint serveis directament a l'usuari o bé gestionant serveis o programes de titularitat pública.
· Com autònom, oferint els seus serveis directament o creant la seva pròpia empresa, associat amb altres tècnics.

Sectors productius

Podrà exercir les seves funcions en els següents centres, equipaments i espais:

· Centres d'investigació, informació i documentació ambiental. centres de interpretació de l'entorn socionatural.
· Centres de formació ambiental, jardins botànics, parcs zoològics i altres.
· Equipaments d'educació ambiental: aules de natura, granges escola, camps de treball, entorns naturals, rurals, urbans i industrials.

Ocupacions o llocs de treball relacionats

· Educador/a ambiental.
· Monitor/a de la natura.
· Guia ambiental.
· Guia interpretador de l'entorn socionatural.
· Monitor/a d'equipaments ambientals.
· Informador/a ambiental.
· Monitor de campanyes ambientals.

Centres on s'imparteix

  • Guia de Formació Professional
Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal