Assistència documental i de gestió de despatxos i oficines (Nivell 3) (ADGG0308)

Durada. 750 hores

Competència general

Assistir en la gestió de despatxos i oficines professionals, i/o departaments de recursos humans, de forma proactiva, organitzant-ne la gestió administrativa i documental, i donant-li suport, i realitzar les gestions de comunicació internes i externes, la preparació i presentació d'expedients i documents jurídics propis davant les administracions públiques, així com el manteniment de l'arxiu, segons els objectius marcats, respectant els procediments interns i les normes legals establertes

Àmbit professional

Desenvolupa la seva activitat professional per compte d'altri en mitjanes i petites empreses, o en organitzacions de caràcter governamental i no governamental. Actua depenent de professionals de despatxos i oficines, o de la direcció de departaments de recursos humans, i pot prendre decisions amb autonomia i responsabilitat per delegació.

Sectors productius

Està present en tots els sectors productius, així com en l'Administració pública, i destaca pel seu alt grau de transectorialitat.

Ocupacions o llocs de treball relacionats

· Tècnics/ques administratius/ives, en general.
·  Secretaris/àries, en general.
·  Assistents/es de despatxos i oficines.
·  Empleats/ades administratius/ives de serveis de personal.
·  Secretàries/aris en departaments de recursos humans.
·  Assistents/es juridicolegals.
 

 

Centres on s'imparteix

  • Guia de Formació Professional
Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal