CFGS Projectes d’edificació, perfil professional rehabilitació i restauració

Tècnic/ca superior en projectes d’edificació,  perfil professional rehabilitació i restauració 

(2.000 hores · dos cursos acadèmics)

QUÈ ESTUDIARÀS?

Representacions de construcción. Amidaments i valoracions de construcción. Replanteigs de construcción. Planificació de construcción. Instal·lacions en edificació. Eficiència energètica en edificació. Desenvolupament de projectes d’edificació residencial. Desenvolupament de projectes d’edificació no residencial. Estructures de construcción. Disseny i construcció d'edificis. Formació i orientació laboral. Empresa i iniciativa emprenedora Projecte en edificació. Processos constructius en edificació. Obres de rehabilitació, restauració i conservació. Formació en centres de treball.


SORTIDES PROFESSIONALS

Delineant projectista d'edificació; delineant d'instal·lacions; maquetista de construccions; ajudant o ajudanta de cap d'oficina tècnica; ajudant o ajudanta de planificador o planificadora; ajudant o ajudanta de tècnic o tècnica de control de costos; tècnic o tècnica de control documental; especialista en replanteigs; tècnic o tècnica en obres de rehabilitació i reforma d'edificis; ajudant o ajudanta de processos de certificació energètica d'edificis; tècnic o tècnica d'eficiència energètica d'edificis i  delineant projectista de xarxes i sistemes de distribució de fluids.
 

Centres on s'imparteix

Serveis d'assessorament i reconeixement acadèmic

  • Guia de Formació Professional
Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal