Desenvolupament de projectes d’instal·lacions elèctriques en l’entorn d’edificis i amb finalitats especials (nivell 3) [ELEE0110]

Durada: 520 hores

Competència general

Desenvolupar projectes d’instal·lacions elèctriques en el entorn d’edificis i amb fins especials a partir de un avantprojecte o condicions donades, d’acord amb les especificacions, normativa i procediments establerts, assegurant la qualitat i la seguretat de les instal·lacions.

Àmbit professional

Desenvolupa la seva activitat professional en micro, petites i mitjanes empreses majoritàriament privades, integrant-se en l’oficina tècnica en el àrea de desenvolupament de projectes d’instal·lacions elèctriques, principalment per compte aliena, estant regulada l’activitat pel Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

Sectors productius

Aquest professional s’ubica en el sector de producció i distribució d’energia elèctrica, en les activitats de desenvolupament de projectes d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió en l’entorn d’edificis de habitatges, industries, oficines, locals de pública concurrència, locals de característiques especials e instal·lacions amb fins especials, com ajudant del tècnic superior estant regulada l’activitat pel Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

Ocupacions o llocs de treball relacionats

- Projectista d’instal·lacions d’electrificació en baixa tensió per habitatges i edificis.
- Projectista d’instal·lacions d’electrificació en baixa tensió per locals especials.
- Projectista electrotècnic.
- Tècnic en projectés electrotècnics

Centres on s'imparteix

  • Guia de Formació Professional
Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal