Activitats administratives en relació amb el client (nivell 2) [ADGG0208]

Durada. 800 hores

Competència general

Realitzar les operacions de recepció i recolzament a la gestió administrativa derivada de les relacions amb el públic o client, intern o extern, amb qualitat de servei, dins del seu àmbit d’actuació i responsabilitat, utilitzant els mitjans informàtics i telemàtics, i en cas necessari, una llengua estrangera, i aplicant els procediments interns i la normativa vigent.

Àmbit professional

Aquest professional desenvolupa la seva activitat per compta aliena, en qualsevol empresa o entitat del sector privat o públic, principalment en un departament comercial, un departament de compres i/o magatzem, o en un servei de recepció, registre, atenció de reclamacions o atenció post venta, realitzant les funcions a instancies de un responsable superior.

Sectors productius

Està presenti en tots els sectors productius, així com en l’Administració Pública, destacant pel seu alt grau de transectorialitat.

Ocupacions o llocs de treball relacionats

- Telefonista-Recepcionista de Oficina.
- Telefonista.
- Empleat/da administratiu/va de serveis de emmagatzemant i recepció.
- Recepcionista en establiments diferents d’oficines, en general.
- Hoste/essa d’informació.
- Operador/a-Gravador/a de dades en ordinador.
- Auxiliar administratiu/va con tasques d’atenció al públic, no classificats anteriorment.
- Auxiliar de recolzament administratiu a la gestió de compra y/o venta.
- Auxiliar administratiu comercial.
- Auxiliar de control e informació.

Centres on s'imparteix

  • Guia de Formació Professional
Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal