CFGS Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma. Perfil professional videojocs i oci digital

Títol de tècnic/a superior en Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma. Perfil professional videojocs i oci digital.

2.000 hores – 2 cursos acadèmics

QUE  ESTUDIARAS?

- Sistemes informàtics.
- Bases de dades.
- Programació.
- Llenguatge de marques i sistemes de gestió de informació
- Entorns de desenvolupament.
- Accés a dades.
- Desenvolupament d’interfícies.
- Programació multimèdia i dispositius mòbils.
- Programació de serveis i processos.
- Sistemes de gestió empresarial.
- Game Design.
- Dissenys 2D i 3D.
- Programació de videojocs 2D i 3D
- Formació i orientació laboral.
- Empresa i iniciativa emprenedora.
- Projecte de desenvolupament d’aplicacions multiplataforma.
- Formació en centres de treball.

SORTIDES PROFESSIONALS

La superació d’aquest cicle permet accedir al món laboral com a:

- Tècnic/a en desenvolupament d’aplicacions informàtiques per a la gestió empresarial.
- Tècnic/a en desenvolupament d’aplicacions informàtiques de propòsit general i en l’àmbit de l’entreteniment i de la informàtica mòbil.

Centres on s'imparteix

  • Guia de Formació Professional
Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal