CFGS Administració i finances

Tècnic/ca superior en administració i finances.

2.000 hores · dos cursos acadèmics.

QUÈ ESTUDIARÀS?

- Gestió de la documentació jurídica i empresarial.
- Recursos humans i responsabilitat social corporativa.
- Ofimàtica i procés de la informació.
- Procés integral de l’activitat comercial.
- Comunicació i atenció al client.
- Anglès.
- Gestió de recursos humans.
- Gestió financera.
- Comptabilitat i fiscalitat.
- Gestió logística i comercial.
- Simulació empresarial.
- Projecte d’administració i finances.
- Formació i orientació laboral.
- Formació en centres de treball.

SORTIDES PROFESSIONALS

La superació d’aquest cicle permet accedir al món laboral com a:

- Administratiu/iva d’oficina.
- Administratiu/va comercial.
- Administratiu/iva financer/a.
- Administratiu/iva comptable.
- Administratiu/iva de logística.
- Administratiu/iva de banca i d’assegurances.
- Administratiu/iva de recursos humans.
- Administratiu/iva de l’administració pública.

Centres on s'imparteix

Serveis d'assessorament i reconeixement acadèmic

  • Guia de Formació Professional
Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal