Serveis de bar i cafeteria (nivell 2) [HOTR0508]  

Durada: 640 hores
 
Competència general

Desenvolupar els processos de preservei, servei i postservei propis del bar-cafeteria, aplicant amb autonomia les tècniques corresponents, acollint i atenent al client, utilitzant, en cas necessari, la llengua anglesa, aconseguint la qualitat i objectius econòmics establerts, respectant les normes i pràctiques de seguretat i higiene en la manipulació alimentària i gestionant administrativament petits establiments d'aquesta naturalesa.
 
Àmbit professional

Desenvolupa la seva activitat en bars-cafeteries de petita mida, freqüentment de tipus familiar, podent ser treballador autònom o per compte d'altri. També desenvolupa la seva activitat professional en grans i en mitjanes empreses de restauració, bars i cafeteries del sector públic o privat. En aquest cas, realitza les seves funcions sota la dependència del cap o segon cap de restaurant o sala, o superior jeràrquic equivalent.

Sectors productius

Aquesta qualificació s'ubica en sectors i subsectors productius i de prestació de serveis en els quals es desenvolupen processos d'elaboració i servei d'aliments i begudes; principalment en el sector d'hoteleria i, en el seu marc, els subsectors d'hotelería i restauració, tant la tradicional com la moderna, però també, en menor mesura, en sectors i subsectors tals com al de sanitat, educació o transports i comunicacions.

Ocupacions o llocs de treball relacionats

  • Bàrman
  • Cambrer/a de bar-cafeteria
  • Cambrer/a de barra i/o dependent/a de cafeteria
  • Encarregat/da de bar-cafeteria
  • Cap de barra en bar o cafeteria
     

     

Centres on s'imparteix

  • Guia de Formació Professional
Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal