Eficiència energètica d’edificis (nivell 3) [ENAC0108]

Durada. 920 hores

Competència general

Gestionar l'ús eficient de l'energia i avaluar l'eficiència de les instal·lacions d'energia i aigua en edificis, col·laborar en el procés de certificació energètica d'edificis, determinar la viabilitat d'implantació d'instal·lacions solars, promoure l'ús eficient de l'energia i elaborar propostes de millora, amb la qualitat exigida, d'acord amb la reglamentació vigent i en condicions de seguretat.

Àmbit professional

Desenvolupa la seva activitat professional tant per compte propi com de manera integrada en empreses, públiques o privades, dedicades a elaborar estudis de viabilitat, promoció, implantació i manteniment d'instal·lacions d'energia en edificis, així com auditories i certificacions energètiques.

Sectors productius

Se situa en el sector energètic, tant en les activitats productives en què es du a terme la promoció, el muntatge, l'explotació i el manteniment d'instal·lacions per al subministrament energètic d'edificis d'ús residencial i no residencial de tipus administratiu, comercial, docent, sanitari i d'altres, com en empreses especialitzades en auditories energètiques, organismes de control, estudis d'arquitectura, enginyeries i promotores d'edificació.

Ocupacions o llocs de treball relacionats

- Gestor/a energètic.
- Promotor/a de programes d'eficiència energètica.
- Ajudant/a de processos de certificació energètica d'edificis.
- Tècnic/a d'eficiència energètica d'edificis

Centres on s'imparteix

  • Guia de Formació Professional
Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal