CFGS Programació de la producció en fabricació mecànica

Tècnic/a superior en Programació de la Producció en Fabricació Mecànica
(2000 h  2 cursos acadèmics )

QUÈ ESTUDIARÀS?

Interpretació gràfica. Definició de processos de mecanització, conformació i muntatge. Mecanització per control numèric. Fabricació assistida per ordinador. Programació de sistemes automàtics de fabricació mecànica. Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental. Verificació de productes. Projecte de fabricació de productes mecànics. Formació i orientació laboral. Empresa i iniciativa emprenedora. Formació en centres de treball.

SORTIDES PROFESSIONALS

Tècnic/a en electromecànica de manteniment. Cap de manteniment. Programador/a CAM.. Tècnic/a en automatització robòtica. Tècnic/a en mecànica. Encarregat/da d'instal·lacions de processament de metalls. Encarregat/da d'operadors de màquines per treballar metalls. Encarregat/da de muntadors. Programador/a de CNC. Programador/a de sistemes automatitzats en fabricació mecànica. Programador/a de la producció.

Centres on s'imparteix

Serveis d'assessorament i reconeixement acadèmic

  • Guia de Formació Professional
Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal