Gestió integrada de recursos humans (nivell 3) [ADGD0208] 

Durada: 760 hores

Competència general

Realitzar la gestió administrativa de les activitats vinculades a l’administració de recursos humans i de la informació derivada en el marco d’una organització, d’acord amb els objectius marcats, les normes internes establertes i la legislació vigent.

Àmbit professional

Àrea d’Administració i Gestió de Recursos Humans. Empresa pública o privada. Assessories laborals. Gestories. En PYME i Microempresa. Assumeix totes les competències de la qualificació. En gran empresa es possible trobar llocs de treball referits a una sola unitat de competència de les que configuren la qualificació. Aquesta qualificació se pot desenvolupar per compte aliena i per compte propi.

Sectors productius

Es localitza en qualsevol sector productiu.

Ocupacions o llocs de treball relacionats

- Tècnic/a Superior de Recursos Humanos, en general.
- Tècnic/a Mitjà en Relaciones Laborales.
- Administratiu/iva de Personal.
- Administratiu/iva del Departament de Recursos Humanos.
- Responsable de Personal en PYME
- Gestor/a  de Nòmines.
- Tècnic/a de Recursos Humanos.

Centres on s'imparteix

  • Guia de Formació Professional
Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal