Operacions auxiliars de revestiments continus en construcció (Nivell 1) [EOCB0109]

Durada: 440 hores

Competència general

Preparar els suports per a realitzar revestiments amb morters, pastes i pintures, executar «a bona vista» enfoscats i guarnits, aplicar imprimacions i pintures protectores, i realitzar tasques auxiliars en tajos d’obra, seguint les instruccions tècniques rebudes i les prescripcions establertes en matèria de seguretat i salut

Àmbit professional

Desenvolupa la seva activitat en l’àrea de producció, com a treballador assalariat en petites, mitjanes i grans empreses privades. No disposa de regulació professional.

Sectors productius

Sector de la construcció, principalment en edificació de nova planta i rehabilitació.

Ocupacions o llocs de treball relacionats

  • Peó de la construcció d’edificis. 
  • Operari/a d’acabats.
  • Ajudant de paleta.
  • Ajudant de pintor.
  • Peó especialitzat

Centres on s'imparteix

  • Guia de Formació Professional
Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal