Operacions bàsiques de càtering (nivell 1) [HOTR0308]

Durada. 250 hores

Competència general

Realitzar el muntatge de gèneres, elaboracions culinàries envasades, parament, utillatge i materials varis, en els equips destinats al servei de càtering, recepcionar la càrrega procedent del servei de càtering realitzat i rentar els materials i equips reutilitzables

Àmbit professional

Desenvolupa la seva activitat professional tant en grans com en mitjanes empreses de càtering, generalment privades, encara que també poden ser de caràcter públic.

Sectors productius

Se situa, principalment, en sectors i subsectors productius i de prestació de serveis en els quals es desenvolupen processos de càtering de transports, a domicili o col·lectivitats, com ara el sector d'hoteleria i, en menor mesura altres sectors, com el de sanitat, serveis socials, educació i transport de passatgers

Ocupacions o llocs de treball relacionats

· Preparador/a de càtering.
· Auxiliar de preparació/muntatge de càtering.
· Auxiliar de col·lectivitats

Centres on s'imparteix

  • Guia de Formació Professional
Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal