CFAS Il·lustració

Tècnic/a superior en Il·lustració.
(2.000 hores · dos cursos acadèmics)

QUÈ ESTUDIARÀS?

- Dibuix aplicat a la il·lustració.
- Fonaments de la representació i expressió visual.
- Fotografia.
- Història de il·lustració.
- Mitjans informàtics.
- Producció gràfica industrial.
- Projectes d’il·lustració.
- Projecte integrat.
- Representació espacial aplicada.
- Tècniques d’expressió gràfica.
- Tècniques gràfiques tradicionals.
- Teoria de la imatge.
- Formació i orientació laboral.
- Formació pràctica en empreses, estudis o tallers.

SORTIDES PROFESSIONALS

La superació d’aquest cicle permet accedir al món laboral com a:

- Professional qualificat en l’especialitat d’il·lustrador.
- Dibuixant integrat en equips de comunicació visual, disseny gràfic, publicitat i mitjans audiovisuals.
- Realitzador d’il·lustracions i organització i supervisió de la producció.
- Dissenyador d’il·lustracions originals per a diferents àmbits: ciència, tècnica, arquitectura, interiorisme, moda, publicitat, disseny gràfic, productes, editorial, premsa.
- Realitzador de projectes de llibres interactius i desplegables (pop-ups) en tres dimensions. Analista de propostes i realització de la recerca documental i gràfica per a projectes d’ilustració en els seus diferents àmbits.
- Realitzador i gestor d’activitats culturals, educatives i divulgatives relacionades amb la il·lustració.

Centres on s'imparteix

  • Guia de Formació Professional
Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal