CFAS Fotografia

Tècnic/a superior en fotografia.
(2.000 hores · dos cursos acadèmics)

QUÈ ESTUDIARÀS?

- Fonaments de la representació i expressió visual.
- Història de la fotografía.
- Llenguatge i tecnologia audiovisual.
- Mitjans informàtics.
- Projecte integrat.
- Projectes de fotografia.
- Tècnica fotogràfica.
- Teoria de la imatge.
- Teoria fotográfica.
- Formació i orientació laboral.
- Formació pràctica en empreses, estudis o tallers.

SORTIDES PROFESSIONALS

La superació d’aquest cicle permet accedir al món laboral com a:

- Disseny, organització i gestió de projectes fotogràfics.
- Supervisió i realització d’escenografia, il·luminació, captació i registre d’imatges fotogràfiques.
- Digitalització i realització del tractament d’imatges mitjançant aplicacions informàtiques.
- Anàlisi de propostes i realització de la recerca documental i gràfica per a projectes de fotografia en àmbits diferents.
- Col·laboració en l’organització i la supervisió de la producció.

Centres on s'imparteix

  • Guia de Formació Professional
Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal