CFGM Instal·lacions elèctriques i automàtiques

Tècnic/ca en instal·lacions elèctriques i automàtiques 

(2.000 hores · dos cursos acadèmics) 

QUÈ ESTUDIARÀS?

 • Automatismes industrials.
 • Electrònica.
 • Electrotècnia; instal·lacions elèctriques interiors i de distribució.
 • Infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis.
 •  Instal·lacions domòtiques i solars fotovoltaiques.
 •  Màquines elèctriques. 

SORTIDES PROFESSIONALS

 • Electricista industrial i d’instal·lacions d’edificis.
 • Muntador/ra de centres de producció elèctrica i de quadres elèctrics.
 • Instal·lador/ra de línies elèctriques, equips electrònics, antenes i equips telefònics.
 • Reparador/ra d’electrodomèstics.
 • Electricista de construcció i manteniment; instal·lador/ra i mantenidor/ra de sistemes domòtics.
 •  Muntador/ra d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica.

Centres on s'imparteix

Serveis d'assessorament i reconeixement acadèmic

 • Guia de Formació Professional
Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal