CFGS Sistemes de telecomunicacions i informàtics

Tècnic/a superior en Sistemes de Telecomunicació i Informàtics 

(2000 h 2 cursos acadèmics)

QUÈ ESTUDIARÀS?

Sistemes de telefonia. Sistemes tècnics de producció i postproducció d’imatge i so. Sistemes tècnics d’emissió i recepció d’imatge i so. Electrònica digital per a sistemes informàtics. Equips i sistemes informàtics. Sistemes operatius monousuari, multiusuari i utilitats de suport. Programes d’usuari. Tècniques de programació. Sistemes telemàtics. Gestió del desenvolupament de sistemes de telecomunicació i informàtics. Administració, gestió i comercialització en la petita empresa. Desenvolupament de sistemes de telecomunicació i informàtics. Qualitat. Seguretat en les instal·lacions de telecomunicació i informàtica. Relacions en l’àmbit de treball. Formació i orientació laboral. Formació en centres de treball.

DE QUÈ TREBALLARÀS?

perador/a de radiodifusió. Instal·lador/a tècnic/a de sistemes de telecomunicacions. Operador/a de xarxes privades. Tècnic/a en definició, anàlisi i desenvolupament de sistemes de telecomunicació i informàtics. Tècnic/a en telefonia, xarxes locals i telemàtica. Tècnic/a en centres de producció audiovisual, explotació de sistemes de ràdio i TV, retransmissions, enllaços i control central de sistemes de TV. Tècnic/a en sistemes informàtics monousuari i multiusuari. Tècnic/a en sistemes multimèdia.

Centres on s'imparteix

Serveis d'assessorament i reconeixement acadèmic

  • Guia de Formació Professional
Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal