CFAM Assistència al producte gràfic interactiu 

Tècnic/a d'arts plàstiques i disseny en assistència al producte gràfic interactiu.

(1.600 hores · dos cursos acadèmics)

QUÈ ESTUDIARÀS?

- Dibuix artístic.
- Dibuix tècnic.
- Edició Web.
- Fonaments del disseny gràfic
- Història del disseny gràfic
- Mitjans informàtics
- Multimedia.
- Obra final.
- Projectes.
- Tipografia.
- Volum
- Angles tècnic.
- Formació i orientació laboral.
- Formació pràctica en centres de treball

SORTIDES PROFESSIONALS

La superació d’aquest cicle permet accedir al món laboral com a:

- Realització i correcció del tractament informàtic de preparació i composició de text i imatge destinats a l’edició web i multimèdia.
- Programes d’edició web
- Interpretació de les especificacions d’un dissenyador en un projecte de comunicació gràfica interactiva i la realització dels elements gràfics.

Centres on s'imparteix

  • Guia de Formació Professional
Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal