Producció Fotogràfica (nivell 3) (IMST0109)

Durada: 630 hores

Competència general

Realitzar projectes fotogràfics complets, dissenyant, valorant i integrant
solucions d'escenografia, il.luminació, captació, tractament digital de les imatges,
acabat, arxiu i conservació d'originals fotogràfics, assolint la qualitat
tècnica, expressiva i estètica acordada amb el client.

Àmbit professional

Desenvolupa la seva activitat professional en grans, mitjanes i petites empreses
dedicades a l'elaboració de fotografies, o que incloguin la realització de fotografies
entre els seus processos. Treballa per compte aliena o autònomament.

Sectors productius

Sector fotogràfic: industrial, social, científic-tècnic. Publicitat. Premsa i editorial.
Produccions multimèdia. Sector cinematogràfic, videogràfic i televisiu.
Instituciones (imatge corporativa).

Ocupacions o llocs de treball relacionats

  • Fotògraf en general.
  • Reporter i/o informador gràfic.
  • Reporter gràfic.
  • Retocador fotogràfic.
  • Retocador fotogràfic digital.
  • Operador d'imatge fotogràfica.
  • Foto fixa.

Centres on s'imparteix

  • Guia de Formació Professional
Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal