Il·lustració (nivell 3) [ARGG0212 ] 

Durada: 750 hores

Competència general

Realitzar projectes d’il·lustració desenvolupant esbossos mitjançant tècniques gràfico plàstiques a partir de la documentació, segons les especificacions del treball i seguint processos lògics i progressius de construcció de imatges, creant els
originals i realitzant les arts finals, preparant-los per la seva difusió, publicació y/o
reproducció, gestionant els aspectes legals i econòmica del projecte i
controlant la qualitat del procés.

Àmbit professional

Desenvolupa la seva activitat en empreses editorials, estudis d’il·lustració i
disseny, agències de publicitat, agències productores o de mitjans audiovisuals,
departaments de art en medis de premsa i divulgació, productores de videojoc.
En general desenvolupa el seu treball per compta pròpia, com a professional independent o en associació empresarial, encara que pot ser també por compta aliena, en empreses o tallers de petits, mitjans o grans.

Sectors productius

Audiovisual, publicitat, moda o en qualsevol altre sector en el que es requereixi la
realització d’il·lustracions. Poden formar part de departaments d’il·lustració en
empreses o Instituciones, generalment treballen realitzant encàrrecs per a  empreses del seu àmbit de influencia o en projectes personals que ofereixen a dites empreses.

Ocupacions o llocs de treball relacionats

Infografista de premsa.
Dibuixant de il·lustracions
Il·lustrador/a.
Dibuixant-muntador.
Dibuixant de cartelleres

Centres on s'imparteix

  • Guia de Formació Professional
Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal