CFGS Dietètica  

Tècnic/a superior en dietètica.

2.000 hores · dos cursos acadèmics)

QUÈ ESTUDIARÀS?

 • Organització i Gestió de l'Àrea de Treball Assignada en la Unitat/Gabinet de Dietètica.
 • Alimentació Equilibrada.
 • Dietoteràpia.
 • Control Alimentari.
 • Microbiologia i Higiene Alimentària
 • Educació Sanitària i Promoció de la Salut.
 • Fisiopatologia Aplicada a la Dietètica.
 • Relacions en l'Equip de Treball.
 • Formació i Orientació Laboral.
 • ormació en Centres de Treball
 • Síntesi

SORTIDES PROFESSIONALS

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Tècnic/a en dietètica i nutrició,
 • Responsable d'alimentació en empreses de servei d'àpats,
 • Tècnic/a en higiene dels aliments.
 • Consultor/a en alimentació.
 • Educador/a sanitari. .

Centres on s'imparteix

 • Guia de Formació Professional
Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal